Informace k obědům ve školní jídelně

PLATBA STRAVNÉHO

1/ Nejlépe je platit inkasem z účtů strávníků – je třeba zřídit si ve Vaší bance souhlas

s inkasem pro účet školní  jídelny č. 247283241, kód banky  0300.

Nastavte si limit  – 1 x měsíčně  600 Kč pro ZŠ, 1 x měsíčně 800 Kč pro MŠ.

Vedoucí ŠJ prosím nahlaste Vaše číslo účtu. Informace podléhají zákonu o ochraně osobních údajů.

2/ Noví strávníci a výjimečně ti,  kteří účet nemají, platí v hotovosti  poslední 2 dny v měsíci  od 7 do 15 hodin.

Aktuální rozpis je vždy vyvěšen na internetových stránkách..

 

CENA JÍDLA

 

Základní škola

                                      7 – 10 let           11 – 14 let          15 – 18 let     zaměstnanci

oběd                                21,-                       23,-                      25,-                      26,-

 

Mateřská škola                                     0 – 6 let              7 let

přesnídávka                                                  8,-                       8,-

oběd                                                             19,-                    21,-

svačina                                                          6,-                       6,-

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ JÍDLA

 

Základní škola  –  přihlašovat se  i odhlašovat je možné nejpozději do 8 hodin ráno. Nejlépe na internetových stránkách www.strava.cz,  naše číslo jídelny je 10059. Odhlášení je možné také elektronickou poštou na: jidelnazs@zsmichalkovice.cz

Strávník má nárok vyzvednout si oběd jen v první den nemoci, nejlépe v době  od 10.45 do 11.30 hodin.

Pokud by si činil nárok na odběr obědů i v dalších dnech nemoci,

musí zaplatit plnou cenu – 60 Kč.

 

Mateřská škola –  podle pokynů MŠ.

 

Pravidla pro fungování školní jídelny se řídí Provozním řádem jídelny ze dne 24. 8. 2015. Provozní řád si můžete přečíst ZDE