Školská rada

Na podzimní schůzce školské rady byla předsedkyní zvolena paní Jana Svačinová (jsvacinova1@seznam.cz).

 

Volby do školské rady zřízené při naší základní škole proběhly v souladu s volebním řádem v úterý dne 6. června 2017.

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti:

  • Petr PĚKNÍK
  • Mgr. Jana SVAČINOVÁ
  • Mgr. Zdeňka IVANSKÁ

 

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:

  • Mgr. Jana HRTUSOVÁ
  • Mgr. Andrea KONEČNÁ
  • Mgr. Jana ZETKOVÁ            (zvolena v dovolbě pedagogickým sborem dne 30. srpna 2019)

 

Zřizovatelem byli do školské rady jmenováni:

  • Mgr. Petra JUROŠKOVÁ
  • Dagmar ILLICHMANNOVÁ
  • Mgr. Anna PALARČÍKOVÁ

 

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme.