Školní parlament

Školní parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci vyjadřují k záležitostem týkajícím se naší školy.

V každé třídě od 5. po 9. ročníky jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Tyto se konají zpravidla jednou za měsíc.

Na schůzkách se snažíme tyto připomínky řešit a posuzovat z různých úhlů pohledu. Zástupce pedagogického sboru poté informuje vedení školy a získává zpětnou vazbu pro žáky. Členové parlamentu informují své spolužáky na třídnických hodinách.

Představitelé parlamentu jsou žáci, kteří nesedí se založenýma rukama, ale sami se snaží něco pro naši školu udělat. Pracují na zlepšení organizace školy, uplatňují svou nápaditost. Zároveň spolupracují při organizaci některých akcí pořádaných školou. To vše dělají ve svém volném čase a za to si zaslouží náš dík.

Ing. Katuše Fišerová

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2023/2024:

V. A – Anežka Čablová; Sofie Bukovjanová

V. B – Adam Figura; Gita Hanzelková

VI. A – Ondřej Klímek; Patrik Ohnheiser

VI. B – Ondřej Mikuš; Lenka Hrdličková

VII. A – Ondřej Štefan; Samuel Trmal

VII. B – Natálie Hrdlicová; Darja Šimčíková

VIII. A – Tereza Černínová; Karolína Tchuřová

VIII. B – Aneta Kolářová; Barbora Hanzelková

IX. A – Lenka Hrdlicová; Adam Jaro

IX. B – Amálie Platošová; Lukáš Geffert