Školní parlament

Školní parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci vyjadřují k záležitostem týkajícím se naší školy.

V každé třídě od 5. po 9. ročníky jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Tyto se konají zpravidla jednou za měsíc.

Na schůzkách se snažíme tyto připomínky řešit a posuzovat z různých úhlů pohledu. Zástupce pedagogického sboru poté informuje vedení školy a získává zpětnou vazbu pro žáky. Členové parlamentu informují své spolužáky na třídnických hodinách.

Představitelé parlamentu jsou žáci, kteří nesedí se založenýma rukama, ale sami se snaží něco pro naši školu udělat. Pracují na zlepšení organizace školy, uplatňují svou nápaditost. Zároveň spolupracují při organizaci některých akcí pořádaných školou. To vše dělají ve svém volném čase a za to si zaslouží náš dík.

Ing. Katuše Fišerová

ČLENOVÉ:

V. A – Amálie MALÍKOVÁ, Ondřej KLÍMEK

V. B – Damián DOSTÁL, Ondřej MIKUŠ

VI. A – Marie SPILKOVÁ, Stanislav FIEDLER

VI. B – Darja ŠIMČÍKOVÁ, Julie DITTRICHOVÁ

VII. A – Tomáš FELER, D. ŠEVÍT

VII. B – Daniel KRBAVEC, Barbora HANZELKOVÁ

VIII. A – Jakub SKULINA, Nicolas VICHEREK

VIII. B – Amálie PLATOŠOVÁ, Lukáš GEFFERT

IX. A – Natálie SYKOROVÁ, Ladislav KUNDERA

IX. B – Tereza ŽITNÍKOVÁ, Viktorie OLIVOVÁ