Školní parlament

Školní parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci vyjadřují k záležitostem týkajícím se naší školy.

V každé třídě od 5. po 9. ročníky jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Tyto se konají zpravidla jednou za měsíc.

Na schůzkách se snažíme tyto připomínky řešit a posuzovat z různých úhlů pohledu. Zástupce pedagogického sboru poté informuje vedení školy a získává zpětnou vazbu pro žáky. Členové parlamentu informují své spolužáky na třídnických hodinách.

Představitelé parlamentu jsou žáci, kteří nesedí se založenýma rukama, ale sami se snaží něco pro naši školu udělat. Pracují na zlepšení organizace školy, uplatňují svou nápaditost. Zároveň spolupracují při organizaci některých akcí pořádaných školou. To vše dělají ve svém volném čase a za to si zaslouží náš dík.

Ing. Katuše Fišerová

ČLENOVÉ:

V. A – Zuzana KOČÍŘOVÁ, Markéta FANFRLOVÁ

V. B – Amálie PLATOŠOVÁ, Ivana DAVIDOVÁ

VI. A – Alexandr MĚŇŠENIN, Dominik ZAVALSKÝ

VI. B – Tereza ŽITNÍKOVÁ, Adriana VIDUROVÁ

VII. A – Nikola KOSŇOVSKÁ, Miroslav BISKUP

VII. B – Matyáš KLIMŠA, Filip PASTUCHA

VIII. A – Jiří WEISS, Adéla ADAMCOVÁ

VIII. B – Gabriela MRÁZKOVÁ, Karolína MALÍKOVÁ

IX. A – Ondřej MALEC, Daniel POLACH

IX. B – Lucie SLANÁ, Jana KOLÁČKOVÁ