Informace k organizaci konzultací od 8. června

3.Červen 2020

Vážení žáci a rodiče, od pondělí  8. června budou probíhat konzultační skupiny pro II. stupeň. Věnujte, prosím, pozornost níže přiloženým organizačním opatřením, která jsme v této souvislosti dle nařízení ministerstva školství byli nuceni přijmout. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke konzultacím, jsou povinni přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez něj jim nebude umožněn vstup do školy. Mgr. Hana Bayerová […]

Informace k organizaci výuky po 25. květnu

15.Květen 2020

Vážení žáci a rodiče, od pondělí 25. května budou v naší škole fungovat skupiny pro žáky 1. stupně. Věnujte, prosím, pozornost níže přiloženým organizačním opatřením, která jsme v této souvislosti dle nařízení ministerstva školství byli nuceni přijmout. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke vzdělávání, jsou povinni přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez něj jim nebude umožněn vstup do školy. Mgr. Hana […]

ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

8.Květen 2020

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek […]

Informace k zahájení přípravy žáků 9. tříd

5.Květen 2020

Vážení žáci a rodiče, v pondělí 11. května začíná v naší škole pro zájemce z řad žáků 9. tříd organizovaná příprava k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a matematiky. Věnujte, prosím, pozornost organizačním a hygienickým opatřením, která jsme v této souvislosti byli nuceni přijmout, a která jsou níže připojena. Žáci, kteří se účastní přípravy, jsou povinni v pondělí 11. května přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez […]