Personální složení

I. oddělení    pí vychovatelka Zdena KISSOVÁ (1. tř.) – vedoucí školní družiny

kissova@zsmichalkovice.cz

II. oddělení   pí vychovatelka Lenka OVŠÁKOVÁ (2. a 3. tř.)

ovsakova@zsmichalkovice.cz

III. oddělení    pí vychovatelka Radmila HAINCOVÁ (3. – 4. tř.)

haincova@zsmichalkovice.cz