Třídní schůzky

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK:

vždy od 16:00 do 17:00 (třídní schůzky se dělí na dvě části – první v rámci třídy, druhá – konzultace)

2. září 2019    1. ročník  po slavnostním zahájení školního roku v tělocvičně školy

5. září 2019    2. – 9. ročník 5. 9. 2019

21. listopadu 2019, včetně TS s rodiči vycházejících žáků

16. ledna 2020

16. dubna 2020