Pro zaměstnance

Plán schůzí

 

Metodická sdružení a předmětové komise:

Přípravný týden, leden, červen a dále dle aktuální potřeby.

 

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy:

Schůzovní den je čtvrtek.

Provozní doba školy je denně od 7:00 do 17:00.

Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.

Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne 31. srpna 2023.

 

Pedagogické rady (termíny):

31. srpna 2024 v 8:30
9. listopadu 2023 v 14:00
25. ledna 2024 v 14:00
11. dubna 2024 v 14:00
20. června 2024 v 14:00