Školní metodik prevence

Mgr. David NEUBERT

neubert@zsmichalkovice.cz

 

Konzultační hodiny:

Žáci:

úterý 7:20 – 7:40 hod.

Rodiče:

na základě domluvy kdykoliv mimo vyučování.

 

Náplň práce Školního metodika prevence:

  • prevence a řešení rizikových projevů chování( kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.)
  • řešení problémů spojených se školní docházkou, řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
  • pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti řešení rizikových forem chování
  • příprava a realizace Minimálního preventivního program školy
  • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových forem chování učitelům
  • koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedsagogy dané školy
  • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže, s Policií ČR
  • vyhodnocování primární prevence ve školním roce
  • spolupráce se Školním poradenským pracovištěm

 

DOKUMENTY:

Metodicke_doporuceni

Minimální preventivní program 2019-2020

Program proti šikanování

Plán práce – metodik prevence

Krizový plán

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky stránky

Školní preventivní strategie 2019-2023

Školní preventivní strategie

Důležitá telefonní čísla