Způsob úhrady

Platby stravného se provádí inkasem, trvalým příkazem nebo hotově. Stravné se vždy vybírá dopředu, proto je nutné stanovenou dobu výběru v hotovosti dodržet.

Preferovanou formou úhrady stravného je bezhotovostní převod na účet školní jídelny.

Číslo účtu školní jídelny: 247283241/0300

K platbě z účtu (trv. příkaz, inkaso) se zadává číslo účtu školní jídelny a do poznámky se napíše jméno dítěte nebo variabilní symbol (evidenční číslo strávníka).

K platbě inkasem je třeba si zřídit v bance povolení k inkasu a stanovit limit stahované částky. Inkaso se stahuje 25. dne v měsíci.

Hotově se platí stravné ve ŠJ v určený den od 7:00 do 15:00 hodin.

Brigita DADÁKOVÁ, vedoucí školní jídelny

Tel.: 596 231 615, 733 361 010

E-mail: jidelna@zsmichalkovice.cz