Výchovný poradce


Mgr. Hana KAJFOŠOVÁ

kajfosova@zsmichalkovice.cz

 

Konzultace:

čtvrtek 8:50 – 09:30 hod nebo dle předchozí domluvy.

 

Náplň práce výchovného poradce:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o talentované a nadané žáky
 • práce s problémovými žáky (děti neurotické, ADHD, hůře přizpůsobivé…), včasné odhalování problémových projevů chování ve škole, prevence nezdravých vztahů v třídních kolektivech
 • práce se žáky sociálně znevýhodněnými
 • spolupráce s třídními učiteli, pracovníky ŠPP
 • spolupráce s OSPOD, PPP, SPC, SVP, policií
 • spolupráce s pediatrem, lékaři

 

Pedagogicko –  psychologická poradna – odloučené pracoviště O. – Poruba

adresa: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava – Poruba

http://www.ppp-ostrava.cz/

telefon: 553 810 750 – 1

posta-poruba@ppp-ostrava.cz

 • poruchy učení
 • poruchy chování

 

Speciálně pedagogické centrum ( SPC )

adresa: Kpt. Vajdy, Ostrava

telefon: 596 768 131         723026353

spc.vajdy.ostrava@seznam.cz

 • SPC pro poruchy autistického spektra
 • SPC pro vady řeči

 

Linka bezpečí dětí a mládeže (bezplatná): 800 155 555