Sociální pedagog

Mgr. Libuše PECKOVÁ SVITÁKOVÁ, DiS., 

peckova@zsmichalkovice.cz 

 

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek  7:30 – 14:00

nebo po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 602 412 807

 

Náplň práce sociálního pedagoga:

Směrem k žákům:

 • věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
 • výchovně pracuje se všemi žáky, posiluje efektivitu preventivního působení na žáky
 • provádí přímou práci s třídními kolektivy
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii
 • poskytuje doučování pro žáky 2. stupně
 • poskytuje konzultace směrem ke vztahovým problémům žáků ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování

Směrem k pedagogům:

 • posiluje znalosti, dovednosti a sebejistotu pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (syndrom vyhoření, neefektivní komunikace se žáky)
 • konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)
 • podpora při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka)
 • přímá práce s třídními kolektivy

Směrem k rodičům:

 • motivuje k návaznému preventivnímu působení
 • nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti, zabývání se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty.
 • osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření (např. šikany apod.)
 • provádí mediaci konfliktů se žáky a rodiči