Školní rok 2024/2025

 

 

Zápis ke vzdělávání               

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termíny zápisu k povinné školní docházce na naší škole jsou:

Úterý 9. 4. 2024 od 12:30 do 17:00

Středa 10. 4. 2024 od 12:30 do 16:00

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 dítě narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018.

Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 dítě narozené v době od 1.9. 2018 do 31.12. 2018, je-li přiměřeně tělesné i duševně vyspělé. Podmínkou však je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 dítě narozené od 1.1. 2019 do 30.6. 2019, je-li přiměřeně tělesné i duševně vyspělé. Podmínkou však je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad školní docházky: 

Není dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2024, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kliknutím na obrázky níže spustíte jednotlivá videa: