Poděkování!

Milí rodiče,

ráda bych Vám jménem školy poděkovala za projevenou účast při výběru aktovek pro opuštěné děti z dětského domova.

Možná si ani vy sami neuvědomujete, jak velkou radost jste tímto svým činem dětem odkázaným na pomoc ostatních udělali a jakým dobrým příkladem jste byli i pro své vlastní potomky, kteří, byť to dnes mnozí ještě plně nechápou, si Vás budou v budoucnu o to více vážit. Tak, jako si i my dnes vážíme Vás.

Děkujeme.

Šárka Vežranovská