Informace pro rodiče

Výběr stravného na měsíc únor 2018

Úterý   30. ledna                      7 – 15 hodin

Středa 31. ledna                      7 – 15 hodin

Stravné se vždy vybírá dopředu, proto je nutné stanovenou dobu výběru v hotovosti dodržet.

Pokud je to možné, prosím o placení bezhotovostně – z bankovního účtu.

Karin Fajkusová, vedoucí školní jídelny

Tel.: 596 231 615, 733 361 010

E-mail: jidelnazs@zsmichalkovice.cz

Číst dále

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

I v letošním školním roce otevírá naše škola zájmové kroužky pro žáky.

Seznam kroužků si můžete přečíst ZDE

Číst dále

ŠKOLNÍ ROK JSME SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017

Prázdniny už jsou minulostí, v pondělí 4. září naše škola opět přivítala své žáky. Tradičně se žáci všech tříd doprovázení vyučujícími sešli krátce po osmé hodině v tělocvičně školy. Nastal slavnostní okamžik a zazněla státní hymna České republiky. Poté se ujal slova pan ředitel, který přivítal všechny žáky i učitele, zvláště pak prvňáčky doprovázené rodiči či prarodiči. Noví žáčci obdrželi od žáků 9. tříd květiny. Představeni byli také nové vyučující – Mgr. Jana Stalmachová a Mgr. Barbora Fialková; obě učitelky si odnesly pěknou kytičku.  Krátký pozdrav pronesl i starosta našeho městského obvodu Martin Juroška, bývalý žák naší školy. Poté se žáci pod vedením třídních učitelů rozešli do tříd, kde vyslechli organizační pokyny a začali se seznamovat se školním řádem.

Nový školní rok začal a přejme si, aby byl úspěšný a přinesl ovoce poznání důležitého pro život.

Číst dále

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Školní řád pro školní rok 2017-2018 si můžete přečíst ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků k dispozici ZDE

Věnujte prosím pozornost novému znění některých článků – vyznačeny tučně. Změny se týkají omlouvání absence, zřízení kolovny, používání mobilních telefonů i postupu ředitele školy při hrubých útocích žáka na zaměstnance školy nebo jiné žáky.

 

Mgr. Jiří Slepička, ředitel školy

Číst dále

Informace pro rodiče žáků prvních tříd – složení tříd, pomůcky

Složení třídy 1.A  si můžete přečíst ZDE

Složení žáků 1.B si můžete přečíst ZDE

Informaci k pomůckám pro žáky prvních tříd si můžete přečíst ZDE

Další informace týkající se žáků prvního ročníku budou aktuálně vkládány na webové stránky školy.

Číst dále

Platby ve školní jídelně na školní rok 2017/2018

Platby za stravné zůstávají stejné jako v loňském školním roce. Inkaso na měsíc září bude provedeno ve dnech 28. – 30. 8. 2017: vždy se platí dopředu.

Vyřídit si přihlášku ke stravování pro nové strávníky a zaplatit bude možné od čtvrtka 31. srpna do pondělí 4. září v době od 7 do 15 hodin. Ostatní dny vždy ráno od 7 do 8 hodin.

Ceny:

MŠ-33,-/35,-

ZŠ 7-10 let 21,-/ZŠ 11-14 let 23,-/ZŠ 15-18 let 25,-/

zaměstnanci 26,-

cizí strávníci 60,

Těšíme se na všechny strávníky.

Kolektiv ŠJ

Číst dále