ŠKOLNÍ ROK JSME SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017

Prázdniny už jsou minulostí, v pondělí 4. září naše škola opět přivítala své žáky. Tradičně se žáci všech tříd doprovázení vyučujícími sešli krátce po osmé hodině v tělocvičně školy. Nastal slavnostní okamžik a zazněla státní hymna České republiky. Poté se ujal slova pan ředitel, který přivítal všechny žáky i učitele, zvláště pak prvňáčky doprovázené rodiči či prarodiči. Noví žáčci obdrželi od žáků 9. tříd květiny. Představeni byli také nové vyučující – Mgr. Jana Stalmachová a Mgr. Barbora Fialková; obě učitelky si odnesly pěknou kytičku.  Krátký pozdrav pronesl i starosta našeho městského obvodu Martin Juroška, bývalý žák naší školy. Poté se žáci pod vedením třídních učitelů rozešli do tříd, kde vyslechli organizační pokyny a začali se seznamovat se školním řádem.

Nový školní rok začal a přejme si, aby byl úspěšný a přinesl ovoce poznání důležitého pro život.