Charakteristika parlamentu

Žákovský parlament je diskusní fórum, které je otevřeno všem zájemcům z řad žáků naší školy. Zástupci tříd se takto scházejí zpravidla jednou za měsíc a řeší důležité otázky týkající se naší školy, jednotlivých tříd i samotných žáků. Snažíme se připomínky řešit a také informovat vedení školy. Představitelé parlamentu jsou lidé, kteří chtějí pracovat na zlepšování organizace školy a kteří chtějí uplatnit svou kreativitu a energii. A za to jim moc děkujeme.

M. Hiblerová