Zápisy do 1. tříd se blíží. Nově se lze registrovat také on-line.

Vážení rodiče,

ve dnech 10. a 11. dubna 2018 se uskuteční zápis do 1. tříd.  K zápisu je třeba přihlásit se předem a to buď telefonicky v kanceláři školy na tel. čísle 596 231 614, nebo elektronicky v rezervačním systému, který je speciálně pro tuto příležitost připraven.

Rezervujte si čas, už nyní:

https://zs-ostrava-michalkovice.reservio.com

(V kalendáři si vyberte termín a čas, který vám nejvíce vyhovuje. Vytvořte si jednoduchou rezervaci na jméno dítěte, se kterým půjdete k zápisu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky).

 

 

Povinnosti zákonného zástupce a co s sebou?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019, pokud je dítě narozeno od 1.9. 2011 do 31.8. 2012, popř. mělo odklad.

K zápisu je zapotřebí s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Cizinci se prokážou cestovním pasem s vyznačeným režimem pobytu. U dětí po odkladu povinné školní docházky je rovněž nezbytné předložit „Rozhodnutí“.
 Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria zápisu:

Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy.
V případě, že bude počet žáků vyšší než maximální kapacita, rozhodne o přijetí los.