Recitační soutěž – školní kolo

Úterní odpoledne 19. 2. 2013 patřilo recitátorům. Vítězové třídních kol zaplnili do posledního
místečka multimediální učebnu I. stupně. Porotě se představilo bezmála čtyřicet soutěžících.
Verše známých i méně známých autorů, vlastní tvorba či próza – to vše zaznělo v téměř
devadesátiminutovém maratonu. Za potlesku všech přítomných přebírali ti nejúspěšnější zasloužené
odměny z rukou paní ředitelky. Všem oceněným blahopřejeme a držíme palce těm, kteří budou naši
školu reprezentovat v obvodním kole.

Recitační soutěž – VÝSLEDKY

Foto: recitační soutěž