Vodící pes

 

Ve dnech 13. a 14. 2. probíhala na naší škole beseda VODICÍ PES, kde se žákům představil ve vší své fyzické, ale především povahové kráse labrador Pedro.

Žáci si mohli pejska nejen pohladit a zhlédnout mnohé z toho, co umí, ale dozvěděli se i spoustu základních informací o nevidomých lidech i o tom, jak lze vodícího psa získat, kde se tito psi cvičí a co všechno musí zvládnout, aby mohli svému nevidomému pánovi dobře sloužit. Prakticky si vyzkoušeli, jak komunikovat s nevidomým i jak mu pomoci převést ho z místa na místo. V neposlední řadě si prohlédli i psí výstroj, vítězný Pedrův pohár a znakovou rukavici sloužící ke komunikaci lidí s kombinovanou vadou. Na závěr besedy se ještě všechny děti s Pedrem vyfotily, což pejskovi vůbec nevadilo a velice hezky pózoval.

A jakou měla beseda odezvu u žáků?

Velmi se líbila a byla i docela poučná. Co doposud žáci nevěděli, nyní už zčásti znají a mohou dále prezentovat.

Foto: vodící pes

UŽ VÍM

 

–           délka výcviku vodícího psa trvá 7 měsíců a pes musí zvládnout základní pokyny, jako lehni, sedni, vstaň, aport, odložení, musí najít dveře a celkově se slušně chovat, z toho důvodu se tito psi kastrují

–          pořizovací cena vodícího psa se pohybuje v řádech statisíců

–          vodící pes musí mít pro případ ztráty čip

–          vodící pes odchází do důchodu již v 8 letech

–          vodící pes může svého pána doprovázet i do nemocnice

–          výstroj vodícího psa sestává z vodítka, vodícího postroje, rolničky a oranžové vesty

–          na vodícího psa smí volat jeho jménem a udělovat mu příkazy pouze jeho pán a nikdo jiný

–          kombinovaná vada u člověka znamená, že je nevidomý a neslyšící

–          znaková rukavice slouží ke komunikaci lidí s kombinovanou vadou

 

 

UŽ UMÍM

 

–           rozpoznat nevidomého člověka (bílá hůl) i člověka s kombinovanou vadou (červenobílá hůl)

–          převést nevidomého člověka z místa na místo – oslovím ho, sáhnu mu na ruku a teprve potom komunikuji

 

 

A CO VÍM O PEDROVI?

 

–          náležitě ho připravili ve výcvikovém středisku PSÍ ŠKOLKA v Praze

–          svému majiteli byl darován Magistrátem města Ostravy

–          v roce 2010 se stal vítězem ČR jako nejposlušnější vodicí pes, kde získal 92 ze 100 bodů