Příspěvek na ozdravný pobyt

Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace byl Statutárním městem Ostrava poskytnut neinvestiční účelově vázaný příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním prostředím ve výši 204.000,- Kč na realizaci 14denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena smogovou situací. Díky tomuto příspěvku mohlo celkem 41 žáků naší školy vycestovat v termínu od 27. 3. – 9. 4. 2017 do školy v přírodě, která proběhla v překrásném prostředí Penzionu Pepovka ve Filipovicích, Bělá pod Pradědem.

Bc. Romana Horáková