Aktuální informace – stravování ve školní jídelně

Vážení rodiče, prosím, veďte děti k nošení stravovací karty nebo čipu k obědům – je to nutné!

V měsíci červnu včas strávníky odhlašujte.

Poslední odhlášky v měsíci červnu je možné provést do středy 28. 6. 2017.

Ve čtvrtek a pátek si potom eventuálně oběd můžete odebrat sebou (s čipem, kartou).

Vzniklé přeplatky budou v červenci vráceny na účet strávníků. V hotovosti je třeba je vybrat při ukončení školního roku u vedoucí školní jídelny.

Karin Fajkusová, vedoucí ŠJ