Konzultační hodiny

KONZULTAČNÍ HODINY METODIKA PREVENCE 2017/2018

Žáci:

úterý 7.20 – 7.40 hod.

Rodiče:

na základě telefonické domluvy kdykoliv mimo vyučování