Výchovná poradkyně

Konzultace:

Konzultace dle předchozí domluvy. Je možné využít aktuální adresy elektronické pošty: sevcikova@zsmichalkovice.cz