Informace k zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1.třídy  prezentace