Projekt “ Oděvy jiných kultur“

Žáci 8. tříd vytvořili v rámci výchovy ke zdraví projekt s názvem:“ Oděvy jiných kultur“. Práce obnášela hledat informace o tradicích v odívání různých částí světa (skotský kilt, japonská gejša, africké kmeny….), seznámení se s jednotlivými částmi daného oděvu a s jeho každodenním i
slavnostním využitím. Přestože si žáci mysleli, že tyto světové oděvy již znají, dozvěděli se další zajímavosti a dokonce se snažili vytvořit si kopii šatů při prezentaci před třídou. Všichni si zaslouží pochvalu. M. Lazarová

           FOTO