Co nového u nás ve škole?

ZÁPIS,VYSVĚDČENÍ,PRÁZDNINY.Tři slova nejčastěji skloňovaná v uplynulých týdnech učiteli i žáky. To první, ZÁPIS, používali především vyučující, kteří vítali ve dvou odpoledních v polovině ledna předškoláky s jejich rodiči v naší škole.Budoucí prvňáčci předvedli, jak jsou připraveni pro vstup do 1. třídy a za odměnu dostali drobné dárečky. Dětí bylo přes čtyřicet,takže příští školní rok zasednou do lavic ve dvou 1. třídách. Slova VYSVĚDČENÍ a PRÁZDNINY skloňovali ve všech pádech hlavně žáci, kteří si na konci ledna odnášeli svá vysvědčení a po jednodenních pololetních prázdninách začali užívat týdenních prázdnin jarních. Týden rychle utekl a hurá do druhého pololetí. A začalo se velice zajímavě. Dvě dopoledne strávil v naší škole hluchoslepý pan Holba se svým vodicím psem Pedrem. Zajímavě vyprávěl o způsobu života lidí, kteří neměli to štěstí, aby se narodili se všemi smysly zdravými. Získal si děti svou trpělivostí a vstřícností, když odpovídal na všetečné dotazy dětí a vysvětloval,jak by se měly chovat k postiženým lidem, jak mohou pomoci.Hrdinou dopoledne však byl vodicí pes, labrador Pedro, který získal srdíčka všech dětí svým klidem, pohodou, naprostou poslušností.Každý ho chtěl alespoň pohladit, dotknout se ho,takže společný snímek dětí s pejskem byl hezkou tečkou za užitečně strávenou hodinkou.

Pedro+ 5.B