Závěr kalendářního roku

Závěr loňského roku přinesl žákům i učitelům naší školy pěknou nadílku akcí. Už od začátku prosince se s nimi roztrhl pytel. Mikulášský koncert pěveckého sboru v michálkovické knihovně a hned další den vystoupení pěveckého sboru na rozsvěcování vánočního stromu. Příjemné teplo knihovny vystřídal mráz a studený vítr, při kterém mrzly uši i ruce, ale pohodové melodie koled za doprovodu kytary přinášely všem přítomným příjemné teplo do srdcí a vlídný pocit sounáležitosti a někdo možná po cestě domů potkal svatou skupinku Mikuláše s čerty a anděly. Následující dopoledne se čerti a andělé proháněli po naší škole. Dvě třídy deváťáků připravily pro své mladší spolužáky nezapomenutelné dopoledne plné her a zábavy. Odměnou jim byla týdenní akce Třída vynálezců, kdy pod vedením studentů a asistentů VŠB vymýšleli návrhy, jak zlepšit svět, vynalézali a vytvářeli modely,své myšlenky a projekty pak ve skupinách prezentovali před svými spolužáky. Ve stejné době se jiná skupina žáků, tentokrát se jednalo o žáky 7.tříd, proháněla na lyžích a snowboardech po zasněžených pláních Beskyd, kde pod vedením zkušených instruktorů absolvovala lyžařský kurz. Žáci 5. tříd zase v rámci ukončení ročního projektu policie „ Malá policejní škola“ navštívili Telefonní centrum tísňového volání 112 v Ostravě, které propojuje základní složky integrovaného záchranného systému České republiky. Závěrečnou prezentací své roční činnosti za přítomnosti ředitele městské policie v Ostravě a dalších významných pracovníků policie a krátkou exkurzí do samotného centra tak zakončili svoji roční práci v policejním kroužku. Velice zdařilou akcí bylo i vystoupení pěveckého sboru Michálek na adventním koncertě skupiny Tempo di Vlak v michálkovickém kulturním domě. Vánoční atmosféra, radost, pohoda, to vše se neslo zaplněným michálkovickým kulturním domem a světýlka v rukou členů pěveckého sboru zažehla nejedno světýlko v srdcích přítomných posluchačů. Poslední školní prosincový týden se nesl ve znamení dvou dopoledních vánočních koncertů pěveckého sboru pro spolužáky, ve znamení vánočních besídek ve třídách, návštěv divadelních představení a potom už všichni spěchali domů za vánočními zážitky. Překulil se silvestr, Nový rok a 3. ledna už zase zvonil zvonek ve škole, aby oznámil, že školní život se rozbíhá. Nastalo zkoušení, psaní pololetních prací a prověrek, lajdáci,ale i žáci s dobrým prospěchem se snaží na poslední chvíli vylepšit svůj průměr známek. Jak to každému dopadne, to ukáže až pololetí.

Foto:

vánoční koncert

Mikuláš

lyžařský výcvik