Partneři školy

Partneři školy

Seznam subjektů, s nimiž naše škola spolupracuje:

statutární město Ostrava – městský obvod Michálkovice

kulturní dům O.- Michálkovice

knihovna O.-Michálkovice

mateřská škola O.-Michálkovice

pedagogicko-psychologická poradna O.-Zábřeh

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Centrum primární prevence – Renarkon Ostrava

občanské sdružení Rozchodník Ostrava

Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA

SAREZA Ostrava

HZS Ostrava

Městská policie Ostrava

SDH Rychvald

OZO Ostrava

Divadlo loutek Ostrava

Národní divadlo moravskoslezské

Klub ÁMOS Ostrava

Úřad práce Ostrava

ZOO Ostrava

DDM Rychvald – RITMO

základní umělecká škola Edvarda Runda

kmen WABASH

Číst dále