VOLBY V 9. TŘÍDÁCH

Ve školním rozvrhu mají žáci druhého stupně kromě těžších předmětů, jako například fyzika a chemie, i trošku oddechovější předměty, jako výchova ke zdraví nebo občanská výchova, na kterých takřka není co zkazit, jsou zábavné a bývá v nich hodně aktivit. Jednou takovou aktivitou, kterou jsme si my, žáci devátých tříd, vyzkoušeli v hodinách občanské výchovy, byly volby.

Šlo o tříhodinovou práci, při které jsme se rozdělili do skupinek po přibližně čtyřech lidech a museli jsme na papír ve formátu A1 vytvořit svůj volební transparent. Ten obsahoval název strany, zkratku, její logo a osm problémů Ostravy, kterými se bude strana zabývat.     Pokud Vám taková práce na tři hodiny přijde hodně, zde to ještě nekončí. V poslední třetí hodině se totiž konalo velké ústní prezentování. Všechny skupinky musely v několika minutách předvést svůj transparent, slovně obhájit všechny problémy, které chtějí řešit, a ke konci odpovědět na dotazy, které pokládali ostatní spolužáci či paní učitelka. Nejčastějšími problémy byly například ovzduší Ostravy, bezpečí na ulicích či nezaměstnanost. Hodnotila se celková úprava transparentu, ústní prezentace i problematika, kterou chce strana řešit.

I přes prvotní „šok“, kdy jsme pořádně nevěděli co a jak přesně udělat a byly i nějaké spory, všechny práce dopadly vcelku dobře. V závěrečném vyhodnocování se ukázalo, že každá skupinka něčím vynikla a pořádně odvedená práce byla také patřičně ohodnocena.

Žákyně 9.B třídy Veronika Tinková                              FOTO