Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Volby do školské rady se uskuteční v úterý dne 10. června 2014 v době konání třídních schůzek (I. stupeň v 16.30, II. stupeň v 17 hodin). Proběhnou ve spolupráci se zřizovatelem, Městským obvodem Michálkovice. Rodiče – zákonní zástupci žáků budou volit tři kandidáty z šesti navržených. Volené kandidáty označí na hlasovacím lístku, který si vyzvednou při vstupu do školy. Hlasovací lístek vhodí do označené schránky.  Zvoleni budou tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

 

Kandidáti:

paní Bc. Zdeňka IVANSKÁ (děti v 1.B a 6.B)

paní Jana KAGRAMANOVOVÁ (děti ve 4.B a 7.B)

paní Martina KECLÍKOVÁ (děti v 5.A a 7.B)

pan Ing. Vladimír MARTÁSEK (děti ve 3.B, 5.B a 6.A)

paní Věra MĚNŠENINOVÁ (dítě ve 2.A)

paní Jana SVAČINOVÁ (dítě ve 3.B)