UPOZORNĚNÍ

Žádáme strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosiče (např. rodiče v první den nemoci žáka), aby si přišli pro oběd v době určené pro cizí strávníky, tedy od 10.45 do 11.30 hodin.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jiří Slepička, ředitel školy