Upozornění na nařízení ministerstva zdravotnictví

  • Publikováno: 08.03.2020
  • Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

dovolujeme si připomenout, že s platností od 7. března 2020 je v platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, podle nějž jsou všechny osoby, které se navrátí po tomto dni z pobytu na území Itálie do České republiky, povinny bezprostředně po návratu oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, email, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Lékař následně rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.