Projekt “ Pro život bez závislosti“

Dne 17.prosince 2013 se konalo finále celoročního projektu „Pro život bez závislostí“ s Městskou

policií Ostrava. 16 vybraných žáků 8. a 9.ročníků po celý rok pracovalo na jednotlivých úkolech, které

vyžadovaly výtvarné nadání, schopnost prezentace zadané problematiky před veřejností a žáky školy,

výrobu plakátu, trika a výstavy prací v prostorách školy. Na závěr měli žáci nacvičit divadelní scénku

jako upozornění na následky užívání všech typů drog. Finální setkání proběhlo za velmi slavnostní

atmosféry v Domě dětí a mládeže na Ostrčilově ulici za účasti všech soutěžních škol a organizátorů.

Po vyrovnaném boji o první příčky se povedlo naší škole vybojovat krásné 3. místo. Gratulujeme a

jsme rádi, že žáci úspěšně reprezentují naší školu. FOTO