Jak jsme prozpívali advent.

 Na adventní koncertování se členové školního pěveckého sboru Michálek připravovali

s předstihem. Již od poloviny září se za zavřenými okny učebny hudební výchovy ozývaly

melodie nejrůznějších koled a vánočních písní. To se v obou odděleních pěveckého sboru,

v dětském i dívčím, vybíral a nacvičoval program pro letošní adventní koncerty. Letošní

příprava byla ve srovnání s předchozími léty náročnější, protože souběžně se sborem

připravovaly svoje vystoupení u jesliček i členky dramatického kroužku Všetečka, se kterým

sbor spolupracuje a se kterým také letos vystupoval.

Jak to všichni zvládli, o tom se mohli přesvědčit na l. adventní neděli návštěvníci

předvánoční akce, rozsvěcování adventního stromu v Ostravě – Heřmanicích. Byla to, jak

se říká, zkouška ohněm, protože na malé terase před restaurací Beseda se tísnily desítky

návštěvníků, mikrofony zradily, takže se zpívalo a recitovalo doslova z oka do oka. Děvčata

z komorního pěveckého sboru i ze souboru Všetečka však zvládla toto vystoupení se ctí a

dostala nabídku na zpívání i na příští rok.

Hned ve středu 4. prosince 2013 čekalo zpěváčky důležité vystoupení, tradiční vánoční

zpívání v michálkovické knihovně. Na toto vystoupení se vždy všichni těšíme, protože

v takřka rodinném prostředí, které nám paní knihovnice i rodiče vytvoří, se zpívá velice

dobře a všichni si to moc užívají. Jenže letos bylo všechno trošku náročnější. Jednak měla

paní sbormistryně docela obavu, jak zvládne doprovod na nové klávesy, které mají větší

rejstřík a nabídku doprovodů, ale jsou také složitější na obsluhu, a také nás postihla smůla

v podobě indispozice naší hlavní sólistky,Kristýny Hudečkové. Ještě dopoledne nevydala ze

sebe ani slovo a představa, že bude muset na poslední chvíli měnit program, přiváděla paní

sbormistryni k zoufalství. Naštěstí všechno dobře dopadlo. V podvečer se zpívalo, recitovalo,

tři králové ze souboru Všetečka přinesli Ježíškovi dárky, všichni si společně užívali příjemné

předvánoční atmosféry.

Následující den 5.prosince 2013 rozsvěcovali Michálek se Všetečkou vánoční strom

v Michálkovicích. A skoro to vypadalo, že paní sbormistryně s paní učitelkou Hillovou,

která vystoupení doprovázela na kytaru, budou Tichou nocí zahajovat vystoupení samy. Obě

hlavní sólistky onemocněly a nebylo nikoho, kdo by je nahradil. Na poslední chvíli přišel

pan starosta s mladíkem, který projevil zájem Tichou noc zazpívat.A zazpíval ji moc hezky.

A že jsme začínali pět minut po plánovaném začátku? To jsme trnuli, kde se zapomněla

vedoucí Všetečky, paní učitelka Vežranovská, která měla úvodní slovo, s dcerou Ladou, která

doprovázela na druhou kytaru. Ty zatím zoufale objížděly centrum Michálkovic a hledaly

místo k zaparkování. Vše dopadlo dobře,dětem to krásně zpívalo, jen ten velikánský vítr

odnášel slova takovou rychlostí, že často nedoletěla ani k mikrofonu. Pak už jen rozzářené oči

všech přítomných, odpočítalo se a strom se rozsvítil.

Vánoční vystoupení v mateřské škole bylo záležitostí Všetečky a dětí z dětského oddělení

Michálka. Vzali jsme papírové postavičky z betléma do podpaždí a vydali se za svými

malými kamarády. Radost, pohoda, rozzářené oči děti, tak se dá charakterizovat dopolední

chvilka v mateřské škole.

A čekala nás dvě tradiční každoroční vystoupení pro spolužáky. Ve středu 18.12.2013 se

všichni sešli v michálkovickém kulturním domě a bylo to moc příjemné dopoledne. Obě

vystoupení se nesla v pohodě, klidu, mladší spolužáci spontánně potleskem oceňovali písně

i divadelní představení u jesliček. Toho druhého se všichni účinkující vždycky trošku bojí,

protože nevědí, jak budou reagovat starší spolužáci. Štiplavé poznámky nebo nevhodný pískot

rádoby vtipných spolužáků nejsou tím pravým, co vystupujícím dodá sílu bez obav předvést,

co si připravili. Ale tentokrát byla atmosféra v sále velice příjemná, pohodová, závěrečnou

koledu Rolničky si zazpívali všichni dohromady a rozcházeli se s pocitem příjemně strávené

předvánoční hodinky.

Vrcholem adventního zpívání byl Adventní koncert se skupinou Tempo di vlak. Plný sál

lidí, zasloužený potlesk, skvělá nálada. Takže stačí jen dodat, že se to všechno opravdu, ale

opravdu povedlo. Teď už členové pěveckého sboru začnou s přípravami na jarní zpívání.

Protože zpěv otvírá srdce a dělá život krásnějším. FOTO