Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Hana Bayerová

Zástupkyně ředitele: Mgr. Lenka Wollná

Výchovná poradkyně: Mgr. Ludmila Ševčíková

Školní metodik prevence: Mgr. Zuzana Piščáková

 

učitelé – 1. stupeň učitelé – 2. stupeň

 

I. A Mgr. Jana Muchová VI. A Mgr. Miroslava Ulmanová
I. B Mgr. Lucie Navrátilová VI. B Mgr. Jana Hrtusová
II. A Mgr. Šárka Vežranovská VII. A Mgr. Ludmila Ševčíková
II. B Mgr. Silvie Hillová VII. B Mgr. Ivana Košmidrová
III. A Mgr. Romana Hmilanská VIII. A Mgr. Andrea Konečná
III. B Mgr. Svatava Šigutová IX. A Ing. Katuše Fišerová
IV. A Mgr. Jana Stalmachová IX. B Mgr. Barbora Fialková
IV. B Mgr. Zuzana Piščáková
V. A Mgr. Taťána Mikulská
V. B Mgr. David Truhlík

 

 Netřídní:

Mgr. Petra Hautová

Mgr. Jindřiška Holubová

Mgr. Elena Ivánková

Mgr. Miroslava Kopková

Bc. Kateřina Košťálová

PaedDr. Věra Oršulíková

Mgr. Kateřina Pospíšilová

Mgr. Eva Spandelová

Mgr. Zdeňka Štorková

Mgr. Lumír Maláč

Školní družina:

Zdena Kissová

Lenka Ovšáková

Milada Sobociková

Správní zaměstnanci:

Správce majetku, sekretariát: Ing. Šárka Kočí

Ekonomka: Bc. Romana Horáková

Školník: Pavel Snoza

Uklízečky: Ivana Čapčová, Svatava Hudečková, Vendula Hrtusová, Šárka Kissová

Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: Karin Fajkusová

Kuchařky: Brigita Dadáková, Lenka Denková, Katarina Krahulíková, Jarmila Novotná

Spolupracovníci: projekt SMO „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“:

Mgr. Kateřina Nikelová, speciální pedagožka

Mgr. Libuše Pecková Svitáková, sociální pedagožka