Zájmové útvary

Zájmové útvary hrazené zřizovatelem školy:

Hudební výchova – 1. stupeň

Hudební výchova – 2. stupeň

 

Zájmové útvary hrazené rodiči:

Konverzační angličtina

Sportovní hry

Výtvarná výchova – 1. stupeň

Výtvarná výchova – 2. stupeň