Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

  • Publikováno: 25.03.2020
  • Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva, rozhodnutím Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se zápis na základní školu Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p.o. uskuteční v termínu 6.-23. dubna 2020 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis k povinné školní docházce se vztahuje na děti narozené od 1.9. 2013 do 31.8. 2014 a děti s odkladem školní docházky.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete pod tímto textem. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte ve stanoveném termínu do školy pouze některým z těchto způsobů:

·       datovou schránkou (ID: t8gy4tc)

·       emailem s elektronickým podpisem na sekretariat@zsmichalkovice.cz

·       poštou na adresu Základní škola U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice 715 00

·       vhoďte do naší poštovní schránky u vstupu do areálu školy

Rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, nabízíme možnost kontaktovat nás telefonicky na čísle 731 152 578,  po telefonické domluvě Vám bude přihláška vytištěna a dohodnut způsob předání.

Žádosti nelze doručovat osobně!

Prosíme zákonné zástupce, aby na žádosti uváděli datum mezi 6.4.-23.4 2020. V případě žádosti o odklad školní docházky postupujte stejně, formulář taktéž naleznete pod textem.

K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).

K zápisu mohou zákonní zástupci přihlásit i děti narozené od 1.9. 2014 do 31.12. 2014 k žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení.  Děti narozené v době od 1.1. 2015 do 30.6. 2015 mohou být ke školní docházce přijaty v případě, že zákonní zástupci k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde budou přijaté děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly. Po přijetí budou zákonní zástupci telefonicky informováni o přijetí žáka či odkladu a způsobu převzetí rozhodnutí.

 

Žádost o ODKLAD PŠD

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání