učivo 7

Dobrý den všem,

toto jsou úkoly na další týden. V pátek je mezinárodní den pracujících, tak si ho hezky užijte. Milé děti, neustávejte ve svém snažení, pilně pracujte a pamatujte si, že: „S chutí do toho a půl je hotovo.“ „S úsměvem jde všechno líp.“ „Bez práce nejsou koláče.“  Myslím na Vás, jak píšete, čtete a počítáte –  ať Vám to pěkně jde. Těším se, až u toho budeme ve škole společně.

Vám, milí rodiče, děkuji za spolupráci a přeji pevné nervy.

Buďte zdraví, veselí a sami se sebou spokojení.

Hezký týden, hodně zdraví a veselou mysl přeje…. J. Zetková

Od 29. 4. – 6. 5.2020

 

ČJ – SLABIKÁŘ, str. 85-89  – písmena: dě,tě,ně, di-dy,ti-ty,ni-ny- čtení  slabik, procvičování čtení slov, jednoduchých vět,

Literární výchova:  Naučit se nazpaměť báseň ke Dni matek: Mamince (viz. příloha v e:mailu)

PRACOVNÍ SEŠIT, str. 50-52 – čtení slov, pojmenování obrázků, čtení jednoduchých vět

PÍSANKA  3,  str. 12-15 – písmeno: c, C – nácvik psaní písmena, slova

M –  UČEBNICE  3, str. 10-12 – sčítání  a odčítání  v oboru čísel do 20, jednoduché slovní úlohy , psaní číslic 10-20

Počítáme zpaměti , str. 16

MG – Čtvercová síť – pracovní list (viz. příloha v e:mailu)

PRV –  Rodinné oslavy, dny v týdnu, str. 57 – 58 –  pojmenovat dny v týdnu, uplatnit názvy dnů při orientaci v blízké minulosti a budoucnosti  ( včera, dnes a zítra), rozlišit den a noc