Exkurze 8.A

Dne 8.11.2013 navštívila třída VIII.A den otevřených dveří v Arceloru Mittal. Celá akce začínala v hotelovém domu Kovák v Ostravě-Kunčicích, kde na žáky čekal maskot, který je uvedl  do místnosti s projekcí filmu o výrobě železa. Poté následovalo krátké seznámení s firmou Arcelor s následným kvízem, při kterém byli žáci odměňováni reklamními předměty.

Po skončení prezentace čekal na třídu autobus, který žáky provezl komentovanou prohlídkou areálem. Před jednou z válcoven si žáci nejprve oblékli ochranný plášť, helmu, brýle a nepostradatelné špunty do uší a vyrazili, pod vedením technologa, přímo do provozu válcovny.

Bohužel chybička se vloudila a zrovna se zasekla linka, takže místo výroby žáci viděli odstraňování  závady. Přesto byli žáci nadšeni, hlavně tedy jemným prachem, což je vidět na fotografiích….                                              L. Ševčíková