Mobilní planetárium

Dne 4. 4. 2014 do naší školy zavítalo mobilní planetárium a žáci 1. až 4. tříd se zúčastnili zábavně vzdělávacího programu z oblasti astronomie, který jim prostřednictvím pohádkového cestování Sluneční soustavou přiblížilo a

symbolicky vysvětlilo i složitější jevy astronomie, které na nebi pozorujeme. A tak se naši nejmenší žáčci společně s Měsícem v pohádce pustili do putování po nebeské sféře – zvěrokruhu a po skončení ještě dlouho s paní učitelkou v prvouce nadšeně probírali, v jakém se kdo narodil znamení, a co se vlastně děje s měsícem, který můžeme sledovat na noční obloze. Starší žáci se zase dozvěděli spoustu zajímavostí o původu života, který je oslavou života a rozmanitosti druhů na Zemi. Promítání pořadů v mobilním planetáriu bylo pro všechny děti cennou zkušeností a příjemným zážitkem.                                                           Mgr. Romana Hmilanská