Projekt „EDISON“ rozsvítil školu

Začátek února přinesl změnu do zaběhaného rytmu školy. V rámci projektu „EDISON“ v týdnu od 3. února přivítala sedm vysokoškolských studentů z několika zemí Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Gabriel z Brazílie, Arturo z Peru, LiangWei alias Danny z Tajwanu, Joshua ze Singapuru, Sarah z Egypta i Talita a Reny z Indonézie –  ti všichni otevřeli našim žákům i učitelům dveře poznání; seznámili nás s geografickými i historickými reáliemi domovských zemí formou individuálních prezentací, a to v anglickém jazyce. Navíc přidali autentické životní postoje lidí z jiných kultur a světadílů. Naši žáci i učitelé si procvičili angličtinu, dozvěděli se hodně nového a zajímavého.

Velký dík patří rodičům a vyučujícím, kteří studenty ochotně ubytovali ve svých domovech a všestranně se jim věnovali po celou dobu pobytu. Všem patří dík za to, že se přínosný projekt mohl uskutečnit. Pozitivní ohlasy mezi žáky, učiteli i rodiči nasvědčují tomu, že se v příštím roce do projektu opět zapojíme.

Garantem projektu byla mezinárodní studentská organizace AIESEC – více informací na webových stránkách www.aiesec.cz

Foto : Edison