Oznámení strávníkům

Zvýšení cen obědů od 1. 2. 2014

Zdůvodnění:

• zvyšující se cena potravin

• zachování kvality stravování – dostatečná rozmanitost

• podávání ovoce, zeleniny, salátů

• používání kvalitních surovin

• nutnost dodržovat spotřebu jednotlivých skupin (komodit) potravin souladu

s Vyhláškou o školním stravování

Kalkulace cen obědů pro žáky platná od 1. 2. 2014

Cena dnes               Cena od 1. 2. 2014

Žáci 7-10 let   19,- Kč                        21,- Kč

Žáci 11-14 let  21,- Kč                      23,- Kč

Žáci 15 let      23,- Kč                       25,- Kč

MŠ 3-6 let      17,- Kč                       19,- Kč

MŠ 7 let           19,- Kč                      21,- Kč

Připomínáme, že děti které se stravují v době školní výuky, platí pouze cenu potravin,

spotřebovaných na 1 oběd. V době mimo školní výuku (prázdniny) nejsou poskytovány

dotace a proto i dítě platí cenu „dospělého“ oběda.

Všichni ostatní strávníci platí v ceně oběda celkové náklady na výrobu 1 oběda.

24. 1. 2014                               vedoucí ŠJ   Renáta Chudá