7.A ve Výstavní síni

„Mohu v rohu! Díky rohu“

23.3.2015  jsme v rámci výtvarné výchovy navštívili výstavu děkana fakulty výtvarného umění Ostravské university Zbyňka Janáčka. Zbyněk Janáček patří mezi věhlasné představitele české grafické scény.

V rámci výstavy jsme si prohlédli grafiky, které jsou inspirovány geometrickými tvary a pestrou škálou barev. Hlavně nás zaujalo umístění a dělení obrazů. Některá díla byla prostorová, některá rozdělená na několik částí  a velká část z nich byla umístěna v rozích místností. Časté bylo také propojení grafik a zrcadel, ať už rovných, či zprohýbaných. Zrcadla dávala dílům i jiný rozměr, což nám připadalo vtipné a často nás to vtáhlo do díla samotného.  Poté, co jsme si výstavu prohlédli, vybrali si nejhezčí obraz a zpracovali zadané úkoly, jsme si navzájem sdělili dojmy z výstavy a zkusili pojmenovat díla, popř.pocity, které nás výstavou prováděly. Nakonec nás čekala výtvarná dílna, kde jsme si vyzkoušeli ztvárnit své téma „grafikou“, v rámci našich možností. Byli jsme pochváleni za sdílnost a nápaditost. Děkujeme naší průvodkyni a snad někdy nashledanou…..   FOTO