Projekty Ostrava v 8.B

V březnových hodinách zeměpisu jsme si vyučování zpestřili vlastní prací. V naší třídě 8.B byly totiž prezentovány projekty na téma „Ostrava – černé srdce republiky.“ Už 2 měsíce předtím jsme dostali od paní učitelky zadání, ve kterém jsme měli za úkol vypracovat na velkoformátové papíry projekty s dobrou úpravou i textem. Tyto projekty jsme pak ve dvojicích prezentovali před třídou alespoň v 8 minutách. Styděli jsme se a měli trému, ale překonali to nakonec všichni a projekty byly prezentovány velmi zajímavě. Většina projektů se povedla, a i proto jsme se toho o Ostravě dozvěděli opravdu hodně.                                                         Žákyně 8.B třídy Monika Radičová

FOTO