3. ročník Malých maturit

  • Publikováno: 17.06.2018
  • Kategorie: Aktuality

Po úspěšných dvou ročnících malých maturit proběhl ve dnech 6.- 9. června 2018 již jejich třetí ročník. A opět úspěšně. Vysoká úroveň téměř všech prací, které žáci IX. tříd pod vedením pedagogů zpracovávali, svědčí o dobré připravenosti našich žáků pro další život. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky vznikly často práce, za které by se nemuseli stydět ani středoškolští absolventi. Témata z nejrůznějších oborů byla velice zajímavá, kromě písemného vypracování práci a jejich elektronické prezentace často žáci předváděli i praktické ukázky. Vyvrcholením celého projektu bylo setkání s panem starostou Ing.Martinem Juroškou PhD. na Úřadu městského obvodu Ostrava–Michálkovice, na kterém si mohli žáci pohovořit o problémech, které se týkají našeho obvodu a které žáky zajímají.

 

Přejeme absolventům, za které se rozhodně naše škola nemusí stydět, úspěšné vykročení do dalšího života na středních školách a učilištích.

Mgr. Taťána Mikulská