Zeměpisný projekt „Přírodní a kulturní krásy ČR“ v 8.A

Pod vedením Paní učitelky Laštuvkové jsme v listopadových a prosincových týdnech měli za úkol zpracovat projekt do zeměpisu. Ten spočíval v návrzích různorodých témat týkajících se vybraných českých památek či přírodních zajímavostí. Dvojice si témata rozdělily, co nejlépe vypracovaly a poté taky odprezentovaly před spolužáky. Zábavnou formou jsme tak  mohli poznat vybrané české krajiny či památky. Podrobněji jsme se dozvěděli například o Lednicko-Valtickém areálu, českých hradech, národních parcích, pražských atraktivitách aj.. Zjistili jsme také, jak finančně náročné bude vstupné či pro jaký typ turistů jsou dané atraktivity vhodné. Myslím, že celé třídě se projekt líbil.

FOTO                                                                      Žákyně 8.A třídy Barbora Šrámková