Výstava – Doba měst a hradů

Naše třída 5.A se dne 30. 9. zúčastnila zajímavé výstavy o středověku. Mohli jsme si vyzkoušet oblečení, které lidé nosili, například šaty s klobouky a brnění. Viděli jsme různé zbraně a plnili jsme zábavné úkoly. Mnoho jsme se dozvěděli o této době. Výstava mě bavila. Nejvíce se nám všem určitě líbily šaty a brnění. Máme ve třídě i několik rytířů a princezen, které můžete vidět na fotkách.                     Ondřej Pilař  5. A

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy se také zúčastnila 5. B . FOTO