Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady zřízené při naší základní škole proběhly v souladu s volebním řádem v úterý dne 10. června 2014.

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti:

pan Ing. Vladimír Martásek

paní Jana Svačinová

paní Bc. Zdeňka Ivanská

 

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:

paní Mgr. Jana Hrtusová

paní Mgr. Andrea Konečná

paní Mgr. Jana Muchová

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme. Nová školská rada zahájí činnost v příštím školním roce.