Přírodovědné předměty anglicky

V letošním školním roce jsme měli možnost zkvalitnit výuku anglického jazyka na naší škole. Díky speciální dotaci statutárního města Ostravy jsme se část výuky v přírodovědných předmětech učili anglicky. Dětem v tom pomáhal rodák z Nového Zélandu, Mr. Dean. Šlo o vůbec první podobnou dotaci, o kterou jsme město žádali. A protože měla mezi žáky úspěch, požádali jsme o stejnou podporu i pro školní rok 2019/2020.