Prevence rizikového chování

Konzultace:

– žáci      středa   7. 20 – 7. 40   ,       čtvrtek  11. 50 – 12. 35

– rodiče  kdykoliv mimo vyučovací hodiny po předchozí telefonické domluvě